אודות | צמיגים | המוסך | כיוון פרונט | | טיפים ומאמרים | מועדון לקוחות | צור קשר
כיוון פרונט
חשיבותו של כיוון הפרונט
כיוון פרונט מתייחס לכיול של כל מתלי הרכב האחוריים והקדמיים.
כיוון פרונט ממוחשב מבטיח לך את השליטה הטובה ביותר ברכבך תוך שיפור הבטיחות והגדלת היציבות, מבטיח את הביצועים הטובים ביותר שרכבך יכול להשיג, מאריך את אורך חייהם של הצמיגים ומקטין את הבלאי של כל מרכיבי המתלים.

 מתי לבדוק את כיוון הפרונט
רכב חדש מגיע כאשר כיוון הפרונט שלו הוא במצב האופטימלי אולם הכיוון הוא דבר עדין ויכול להשתנות לכן עליך לבדוק את כיוון הפרונט כאשר:
1) הבחנת בשחיקת צמיגים לא אחידה.
2) פגעת בחפץ במהירות או נכנסת במהירות לבור.
3) חל שינוי בהיגוי הרכב- הרכב "מושך" ימינה או שמאלה.
4) רצוי לבדוק את הפרונט בכל פעם שמחליפים צמיגים חדשים.
כיצד מתבצע הכיוון
כיוון הפרונט מכוון את זוויות הגלגלים כך שהם מקבילים אחד לשני וכן ניצבים לאדמה.
שלושת הכיולים המרכזיים המתבצעים בכיוון הם CAMBER - שפיעה,
CASTER - קדם אופן
TOE IN TOE OUT - גלגלים וכינוס והתבדרות


CAMBER - שפיעה
שפיעה היא הזווית של הגלגל במעלות כאשר מסתכלים מחזית הרכב. אם חלקו העליון של הצמיג מוטה לכוון החיצוני של הרכב אז השפיעה היא חיובית. אם חלקו העליון של הצמיג מוטה לכוון הפנימי של הרכב אז השפיעה היא שלילית. אם זווית השפיעה של הגלגל היא גדולה הצמיג ישחק בצורה לא אחידה. כאשר זווית השפיעה היא חיובית בצורה מופרזת הדבר יגרום לשחיקת הכתף החיצונית של הצמיג. כאשר זווית השפיעה היא שלילית בצורה מופרזת הדבר יגרום לשחיקת הכתף הפנימית של הצמיג. כאשר יש פער גדול בין הזויות של הגלגלים הקדמיים אזי תורגש משיכה חזקה לאחד הכיוונים בעת סיבוב.

CASTER - קדם אופן
קדם אופן מכוון ע"י היצרן כך שרכבך ייסע בקו ישר קדימה.
קדם האופן היא זוית השיפוע הנוצרת בין ציר הסרן לבין ציר יחוס דמיוני ואנכי לקרקע כאשר מביטים על הרכב מהצד.
כאשר הזוית בין הציר המאונך לבין ציר הסרן נוטה לכיוון האחורי של הרכב אז קדם האופן הוא חיובי, וכאשר הזוית נוטה לכיוון הקדמי של הרכב אז קדם האופן שלילי.
קדם אופן מכוון ע"י היצרן כך שרכבך ייסע בקו ישר קדימה וללא סטיות אולם עם הזמן נוצרות סטיות ולכן יש לדאוג לכיוון מחדש.
קדם אופן חיובי עלול לגרום לתחושה של היגוי "קשה", הנהג ירגיש יותר זעזועים מן הכביש בנוסף לתחושה של גלגלים רופפים.
קדם אופן שלילי עלול לגרום לסטיה של הרכב מן המסלול וכן נותן תחושה של אי יציבות במהירויות גבוהות.
קדם האופן אינו משפיע על שחיקת הצמיג אולם יכול לגרום ל"משיכת" הרכב.

TOE IN TOE OUT - כינוס והתבדרות גלגלים
בחלק זה של הכיוון אנו בודקים את ההבדל במרחק בין החלק הקדמי של הצמיגים לבין החלק האחורי של הצמיגים.
בד"כ הצמיגים מכוונים כך שהם יהיו מקבילים אחד לשני ( הכוונה היא לכל זוג גלגלים בנפרד קדמי ואחורי).
התבדרות גלגלים הוא המצב בו החלק הקדמי של הצמיגים קרוב יותר מחלקם האחורי, וכינוס הוא המצב בו החלק האחורי של הצמיגים קרוב יותר.
התבדרות גלגלים גורמת לתת-היגוי כאשר נכנסים לסיבוב וגורמת להרגשה שהחלק האחורי של הרכב נזרק קדימה.
כינוס גלגלים גורם להיגוי-יתר ונותן תחושה שהכניסה לסיבוב היא יותר מידי חדה.

זכור - אל תתתפשר על איכות בצע כיוון פרונט ממוחשב במקום מוסמך בלבד.
טיפול 10,00 הכנה לטסטים כיוון פרונוט בטיחות וצמיגים
הרשמה למועדון לקוחות
שם:  
מייל:  
טלפון:  
צור קשר מהיר
שם:  
טלפון:  
מייל:  
הערות:  
Created by: Afik pirsum ©